Tijdens het Alphens korenfestival zullen een aantal podium managers aanwezig zijn die tegelijkertijd aandacht vragen voor het project waar zij deel van uitmaken:

In 2022 gaan een zevental jongeren en twee leiders vanuit de Advents- en Maranthakerk drie weken naar Oeganda met de organisatie World Servants. Zij gaan samen met 30 jongeren mee helpen bouwen aan een kleuterschool in Cinya. Het huidige schoolgebouw is te klein geworden om aan alle kinderen les te kunnen geven. Uiteindelijk zullen 150 kinderen naar deze school kunnen gaan. Uw bijdrage in de collecte 4 maakt de reis en de realisatie het project van de actiegroep Alphen aan den Rijn mede mogelijk.

Wilt u hen steunen sponsor dan actiegroep Alphen aan den Rijn via deze link: https://www.worldservants.nl/sponsoren?groep=2022-8

Facebook