Privacybeleid

Privacybeleid van de Stichting Groene Hart Korenfestival

Wat is de AVG?

Binnen de Stichting Groene Hart Korenfestival is privacybeleid vastgesteld. Dit beleid is vastgelegd in de onderstaande privacyverklaring welke gepubliceerd is op de website 
www.alphenskorenfestival.nl
 /  www.alkoren.nl.

Doel van het privacybeleid is de bescherming van uw privacy en het voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG). 

Wat is de AVG? 

De AVG is een nieuwe Europese privacywet die op 25 mei 2018 van kracht is geworden. Het doel van de AVG is om dezelfde wetgeving met betrekking tot bescherming van gegevens in alle EU-lidstaten te hebben en om burgers meer controle te geven over hoe en wanneer hun gegevens worden gebruikt. 


Belangrijke informatie

 In de privacyverklaring leest u welke informatie door de Stichting Groene Hart Korenfestival verzameld wordt, voor welke doeleinden deze gebruikt wordt en welke rechten u heeft.

Uw privacy

De Stichting Groene Hart Korenfestival (Stichting GHK) hecht waarde aan uw privacy en de daarbij horende bescherming van persoonsgegevens. Daarom verstrekken wij in dit privacy beleid heldere en transparante informatie over de wijze waarop de stichting persoonsgegevens verwerkt van de aan de te organiseren festivals deelnemende koren.Doel van gebruik van persoonsgegevens


Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de stichting persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van de activiteiten die Stichting GHK uitvoert, verzamelt en verwerkt de stichting persoonsgegevens bij:

 • Het inschrijven van koren voor deelname aan een evenement
 • Het verwerken en innen van de deelnemersbijdrage
 • Het uitwisselen van informatie over het evenement
 • Het onderhouden van contacten en aankondigen van evenementen

De gegevens, of daar een deel van, worden alleen gebruikt door het bestuur en indien van toepassing (commissie-)leden die dat nodig hebben voor de uitvoering hun functie. 

De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. 

 (Persoons)gegevens
die vastgelegd worden zijn:

 • Naam contactpersoon; 
 • E-mailadres contactpersoon;
 • Factuur (e-mail)adres;
 • Telefoonnummer contactpersoon;
 • Naam van het koor;
 • Plaats van vestiging van het koor;
 • Adres van de website;
 • Adres Facebookpagina.


E-mail


Stichting GHK verstuurt nieuwsbrieven via e-mail om de deelnemers te informeren over de ontwikkelingen m.b.t. evenementen. Daarnaast worden e-mails verstuurd om evenementen aan te kondigen.

Foto’s, video’s en teksten

Aan de deelnemende koren wordt gevraagd promotieteksten en foto’s aan te leveren. Deze worden gebruikt voor promotiedoeleinden op de website en op Social Media. 

Gedurende evenementen kunnen foto’s en/of video’s worden gemaakt. Deze foto’s en/of video’s kunnen op de website  www.alphenskorenfestival.nl of op Social Media geplaatst worden. Stichting GHK heeft geen invloed op foto’s en video’s die (openbaar) gemaakt zijn door derden. 

 

Recht van verzet

Indien u in het geheel geen prijs stelt op nieuwsbrieven of aankondigingen van evenementen, stuur dan een e-mail naar de secretaris Stichting GHK met de beschrijving welke informatie u niet meer wil ontvangen.

Indien u informatie wenst over welke gegevens wij vastgelegd hebben, of wilt u de vastgelegde gegevens wijzigen, neem dan eveneens contact op met de secretaris.

 

Privacy Statement wijzigen 

Stichting GHK behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar Privacy Statement. De gebruikers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf het privacy beleid van Stichting GHK te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.