De Stichting
Groene Hart Korenfestival

Sinds 18 januari 2019 is er een nieuwe stichting die de organisatie van het Alphens Korenfestival op zich heeft genomen: De Stichting Groene Hart Korenfestival

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Frans Lems
Penningmeester: André Harts
Secretaris: Ellen Post Uiterweer

Vrijwilligers:
Joke Rodenburg
Rinus Hoogervegt

Martin Wedel

Taakverdeling:
Communicatie met de koren: Ellen
Redactie website en Facebookpagina: Ellen
Planning: André
Fondsenwerving: Frans
Techniek: André
Ontwerp en onderhoud website: Martin

Communicatie met de koren verloopt via e-mailadres: inschrijven@alkoren.nl